Beleid ziekenbezoek KBO Langenboom

Het bestuur is niet altijd op de hoogte van een ziekenhuisopname of ziek verblijf thuis.

Het komt ook ooit voor dat mensen die in het ziekenhuis gelegen hebben en/of ziek thuis zijn, teleurgesteld zijn omdat zij geen bezoek of kaartje krijgen van de KBO, terwijl ze dit wel hadden verwacht. Dat betreuren wij.

Het bestuur constateert dat in deze moderne tijd het bestuur niet alle signalen op kan pikken en zal dan ook wel eens niet of (té) laat reageren. Dit vinden wij zelf wel erg jammer en soms triest.

Het kan echter ook zijn dat men aandacht van het bestuur niet op prijs stelt.

Om signalen te krijgen en te weten of men bezoekje op prijs stelt is de beste oplossing dat het bestuur een signaal krijgt van betrokkene(n) of uit de omgeving.
Dat kan via familie, vrienden, buren of anderzijds bij het bestuur terecht komen. Ook een (tijdelijk) verblijf in een verzorging- of verpleeghuis kan gemeld worden.

Het kan ook voorkomen dat een van onze inwoners in (maatschappelijke) nood verkeert.

Vanuit het oogpunt van individuele belangenbehartiging kan er een taak weggelegd zijn voor het bestuur.
Wij zullen dan de Ouderenadviseur of een andere hulpverlener inschakelen en trachten een dergelijke situatie op te pakken en te verbeteren.

De conclusie is dat ziekenbezoek en noodhulp de aandacht heeft van het bestuur. Wij proberen steun te geven waar mogelijk.
Wel wordt gevraagd het bestuur te informeren indien in uw familie, buurt of omgeving iemand in aanmerking komt voor betrokkenheid van het bestuur.

Stelt u een bezoekje op prijs: laat het ons weten.
www.kbo-langenboom.nl voor informatie over het secretariaat en bestuur(sleden)

kbo-langenboom@outlook.com voor een email met vragen of verzoeken.