Bestuur KBO Langenboom

Voorzitter: (A.M.) Ton Ermers                                                                                   
Haagbeuk 25
5453 LH Langenboom
Tel. 0486-431649
Mobiel: 06-13596558
Email: tonermers@gmail.com 

Secretaris: (J.E.J.) Johan Bardoel
Espenstraat 20
5453 JX Langenboom
Tel. 0486-431252
Mobiel: 06-12399930
Email: jejbardoel@hotmail.com

Penningmeester: (A.A.) Jeanne Holleman-Boeijen (Sjaan)
Graafseweg 85
5453 SZ Langenboom
Tel. 0486-431778
Mobiel: 06-14150595
Email: jeanneholleman@home.nl

Bestuurslid: (J.M.M.) Jeanne Rossen-Franken (Sjan)
Plataanstraat 8
5453 LC Langenboom
Tel. 0486-851892
Mobiel: 06-53856168
Email: jeannerossen@live.nl

Bestuurslid: ( J.L.) Jo Bergmans
Lariksweg 2
5453 KE Langenboom
Tel. 0486-431920
Mobiel: 06-10621304
Email: doorjobergmans@hetnet.nl

Vacatures: diverse bestuursleden

Email KBO Langenboom: kbo-langenboom@outlook.com