Activiteitenkalender 2018

Bestuursvergaderingen
Dagelijks Bestuur:
Op maandag van 09.30 tot ca. 12.00 uur:8 januari – 5 februari – 5 maart – dinsdag 3 april– 7 mei –4 juni –2 juli – 3 september – 1 oktober – 5 november – 3 december
Algemeen Bestuur
Op maandag van 09.30 tot 12.00 uur: 15januari – 12 februari – 12 maart – 9 april – 14 mei – 11 juni – 9 juli – 10 september – 8 oktober – 12 november – 10 december

Wekelijks:
Handwerken: maandag van 13.30 tot 16.00 uur in de Wis
Koersballen: dinsdag van 13.45 tot 16.15 uur in de Wis
Yoga: dinsdag van 10.20 tot 11.20 uur. in de Wis
Countrydansen: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur in de Wis
Zingen: woensdag van 14.15 tot 15.30 uur in de Wis

Fietsen vanaf begin april tot eind oktober elke maandag start om 13.30 uur bij de kerk.
Sloelen: Elke maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in de Wis.In de wintermaanden als er niet gefietst wordt. We beginnen op 6 november 2017 en eindigen op 26 maart 2018

Maandelijks: KBO
Kaarten elke 2e donderdag van de maand in de Wis van 13.30 tot 16.30 uur
Data: 11 januari – 8 februari – 8 maart – 12 april – 13 september– 11 oktober –
8 november en 13 december

Kienen elke 3e donderdag van de maand in de Wis van 14.00 tot 16.30 uur
Data: 18 januari – 15 februari – 15 maart – 19april – 20 september – 18 oktober –
15 november en20 december

Jaarlijks: KBO
NL Doet Oranjefonds zaterdag 10 maart plaats nader te bepalen
Jaarvergadering dinsdag 13maart D’n Bens
Jaarlijkse Busreis donderdag 14 juni bij de kerk
Dagfietstocht donderdag 23 augustus bij de kerk
Burendag Oranjefonds zaterdag 22 september plaats nader te bepalen
Bonte Middag dinsdag 6 november D’n Bens
Kerstviering dinsdag 18 december D’n Bens

Andere activiteiten Kring Land van Cuijk en Kring Mill en Sint Hubert:
Regionale beurs 6-7 april City Resort Mill(Fitland)
Sociaal Culturele Dag woensdag 26 september plaats nader te bepalen?

e-mail: kbo-langenboom@outlook.com