Vrijwillige Ouderen Advisering (VOA)

Hulp nodig ?

bij uw belastingaangifte, de aanvraag van een scootmobiel, het ordenen van uw administratie? Hulp nodig • Belastingservice • Vrijwillige ouderenadvisering • Administratieve ondersteuning

 

Vrijwillige ouderenadvisering

Huishoudelijke hulp, zorg naar behoefte, aanpassingen in huis, hulpmiddelen, taxivervoer op maat. Met de juiste voorzieningen kunt u zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Het organiseren hiervan kan echter behoorlijk ingewikkeld zijn. Onze vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan uitkomst bieden. Hij of zij kent de weg in voorzieningenland, verwijst u door naar de juiste instanties en bereidt u voor op de vragen die zij aan u gaan stellen. In Brabant zijn ruim 500 vrijwillige ouderenadviseurs actief. De VOA’s kunnen u ook verwijzen naar de cliëntondersteuners, als u een voorziening van de gemeente wilt. Zie ook deze website onder Seniorenbelangen – cliëntondersteuners.

 

Belastingservice

U kunt hulp krijgen bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting of bij het aanvragen of wijzigen van zorg- en huurtoeslag. Onze 650 vrijwillige belastinginvullers zijn opgeleid door de Belastingdienst en worden elk jaar bijgeschoold. Voor deze dienst geldt een leeftijds- en een inkomensgrens.

 

Belastingadviseurs

Toos Lange              tel. 06-23897456    tooslange@gmail.com

Jan Hermanussen  tel. 0485-451495    janthea.hermanussen@gmail.com

 

Administratieve ondersteuning.

Verzekeringsdocumenten, pensioenbrieven, post van de woningbouwvereniging, van de gemeente, er komt van alles bij u binnen en soms is het lastig om het overzicht te bewaren. Indien u hulp nodig heeft bij het ordenen van uw administratie kunt u een beroep doen op onze vrijwillige thuisadministrateur. Samen met u bergt hij of zij al uw documenten in een speciaal daarvoor ontwikkelde ordner met een logische indeling op. En zo nodig, komt de thuisadministrateur geregeld terug om te zorgen dat de boel op orde blijft.

 

Uw belang, onze zorg.

Iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig blijven wonen. Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat is ook wat de meeste mensen zichzelf en anderen toewensen. Toch ontkomen we er niet aan dat zich probleemsituaties kunnen voordoen naarmate we ouder worden en dat er ondersteuning nodig is van de naaste omgeving (familieleden, kennissen, de buurt), van een maatschappelijke organisatie of van een vrijwilliger.

 

De Brabantse seniorenverenigingen die zijn aangesloten bij het VBOB hebben gezamenlijk ongeveer 165.000 leden en meer dan 10.000 vrijwilligers. Bij een vereniging waarin senioren zich thuis voelen, past immers ook een cultuur van zorg voor elkaar: een luisterend oor, een adequaat advies, soms daadwerkelijke hulp. De individuele belangenbehartiging staat dan ook hoog in het vaandel. Belastingservice, vrijwillige ouderenadvisering en administratieve ondersteuning worden mede dankzij financiële steun van de Provincie Noord-Brabant geboden door deskundige vrijwilligers van de ouderenorganisaties.

 

Tenslotte:

Vrijwillige belastinginvullers helpen u met uw aangifte inkomstenbelasting en met het aanvragen van zorg- en huurtoeslag.

Vrijwillige ouderenadviseurs wijzen u de weg als u een concrete vraag hebt op het gebied van voorzieningen en andere regelingen.

Vrijwillige thuisadministrateurs zorgen er samen met u voor dat uw administratie op orde is en blijft.

In alle gevallen gaat het om deskundige senioren die zich graag voor u inspannen. Hun kennis en vaardigheden worden voortdurend op peil gehouden. De (lokale) seniorenorganisaties kunnen u ook alles vertellen over de mogelijkheden om van deze diensten gebruik te maken.

 

Ouderenadviseurs in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Albert de Maeyer     tel. 0486-431442    albertdemaeyer@gmail.com

Ria Kuppen             tel. 0486-475159      mariakuppen@gmail.com

Toos Lange              tel. 06-23897456      tooslange@gmail.com

 

Cliëntondersteuners

Zorg, hulp of hulpmiddelen nodig?

U regelt het via de Wmo 2015 en onze cliëntondersteuner helpt u daar graag bij.

 

Onze cliëntondersteuners werken op vrijwilligersbasis. Zij hebben een opleiding cliëntondersteuning gehad, zijn gecertificeerd en zijn verplicht om periodiek bijscholing te volgen. Zij dienen een ruim aantal aanvragers per jaar bij te staan zodat kennis uit opleiding en praktijk elkaar versterken. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. Al onze cliëntondersteuners zijn lid van een van onze seniorenverenigingen en verrichten hun vrijwilligerswerkzaamheden namens die vereniging.

 

Bedoeld voor

Vooral senioren maken gebruik van onze cliëntondersteuners. Afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen cliënt en cliëntondersteuner. Onze cliëntondersteuners behouden zich het recht voor om van ondersteuning af te zien en u door te verwijzen naar iemand anders. Iedere Wmo aanvrager blijft overigens zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inzet van onze cliëntondersteuners.

 

Cliëntondersteuners in onze gemeente.

Het streven is om in elke Brabantse gemeente tenminste twee cliëntondersteuners beschikbaar te hebben.

 

U kunt de cliëntondersteuners in onze gemeente op de volgende manier bereiken:

Ria Kuppen              tel. 0486-475159     mariakuppen@gmail.com

Albert de Maeyer   tel. 0486-431442     albertdemaeyer@gmail.com

Toos Lange              tel. 06-23897456    tooslange@gmail.com