Activiteiten 2017

 

Bestuursvergaderingen

Dagelijks Bestuur:

Op maandag van 09.30 tot ca. 12.00 uur: 2 januari – 6 februari – 6 maart – 3 april – 1 mei – dinsdag 6 juni – 3 juli – 4 september – 2 oktober – 6 november – 4 december

Algemeen Bestuur

Op dinsdag van 09.30 tot 12.00 uur: 10 januari – 14 februari – 14 maart – 11 april – 9 mei – 13 juni – 11 juli – 12 september – 10 oktober – 14 november – 12 december

 

Wekelijks SWOM:

Handwerken:          maandag       van 13.30 tot 16.00 uur      in de Wis

Koersballen:           dinsdag         van 13.45 tot 16.15 uur      in de Wis

Yoga:                     dinsdag         van 10.20 tot 11.20 uur.     in de Wis

Countrydansen:      woensdag      van 14.00 tot 15.00 uur      in de Wis

Zingen:                  woensdag      van 14.15 tot 15.30 uur      in de Wis

De Wis is gesloten van 17 juli tot en met 20 augustus 2017

 

Fietsen vanaf begin april tot eind oktober elke maandag start om 13.30 uur bij de kerk.

 

Maandelijks: KBO

Kaarten elke 2e donderdag van de maand in de Wis van 13.30 tot 16.30 uur

data: 12 januari – 9 februari – 9 maart – 13 april – 14 september – 12 oktober –

9 november en 14 december

 

Kienen elke 3e donderdag van de maand in de Wis van 14.00 tot 16.30 uur

data: 19 januari – 16 februari – 16 maart – 20 april – 21 september – 19 oktober –

16 november en 21 december

 

Jaarlijks: KBO

Krasse Knorre zitting          zaterdag 4 februari            D’n Bens (Carnavalsvereniging)

NL Doet Oranjefonds          vrijdag 10 of 11 maart        plaats nader te bepalen

Jaarvergadering                 dinsdag 14 maart               D’n Bens

Jaarlijkse Busreis               donderdag 15 juni              bij de kerk

Dagfietstocht                     donderdag 24 augustus      bij de kerk

Burendag Oranjefonds        zaterdag 23 september      plaats nader te bepalen

Sociaal Culturele Dag         een vrijdag in oktober        Fitland Mill

Bonte Middag                    dinsdag 7 november           D’n Bens

Kerstviering                       dinsdag 12 december         D’n Bens

 

Jaarlijks SWOM

Rolstoelwandeling              donderdag 1 juni               Langenboom

 

e-mail: kbo-langenboom@outlook.com