21 februari 2022

Informatiebijeenkomst 3 mrt 2022

Uitnodiging informatiebijeenkomst Sleutel tot langer thuis

Alle inwoners van Langenboom die 55 jaar of ouder zijn, zijn van harte welkom bij de informatiebijeenkomst ‘Sleutel tot langer thuis’. Deze vindt plaats op donderdag 3 maart aanvang 14.00 uur in De Wis (Dominicanenstraat 25).

 

Op basis van het huidige overheidsbeleid wonen senioren steeds langer zelfstandig thuis en er is minder zorg vanuit professionele organisaties beschikbaar. Ook u wordt een dagje ouder. Hoe zorgt ú ervoor dat u langer in uw eigen woning kunt blijven wonen of kunt verhuizen naar een geschikte woning? Heeft u daar al over nagedacht? U heeft de regie zelf in handen. Diverse organisaties uit het Land van Cuijk, verenigd in het project ‘Sleutel tot langer thuis’ helpen graag mee; met een handige woonscan en het versterken of organiseren van uw sociale netwerk. Zodat u goed voor uzelf én voor elkaar kunt (blijven) zorgen.

Woonscan en Voorzorgcirkel
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over een woonscan. Hiermee bekijkt een opgeleide vrijwillig woonadviseur of uw woning een plek is waar u veilig ouder kunt worden. Daarnaast krijgt u informatie over het opzetten van een Voorzorgcirkel. Dit is een cirkel van mensen om u heen waar u een beroep op kunt doen als u praktische hulp nodig heeft of zelf hulp aan kunt bieden. Hiermee kunt u nu al ‘uit voorzorg’ mee aan de slag, zodat u zelf kunt zorgen voor een sterk sociaal netwerk. Het wordt een interactieve middag waarbij u direct praktische informatie krijgt. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.


Aanmelden

Deze middag is voor alle senioren vanaf 55 jaar (dus ook niet KBO-leden). Deelname is gratis; koffie en thee wordt u aangeboden door de KBO. Aanmelden is wenselijk, dit kan via: johanbardoel@gmail.com of telefonisch/schriftelijk bij Johan Bardoel  0486-431252

De op dat moment geldende Corona maatregelen worden uiteraard in acht genomen.

Dit kan betekenen dat de ruimte en dus ook het aantal deelnemers beperkt zijn.

Meer informatie

Het project ‘Sleutel tot langer thuis’ is een initiatief van de KBO’s (Katholieke Bond van Ouderen), Stichting Welzijn Ouderen (SWO) in het Land van Cuijk, met ondersteuning van Mooiland, Pantein en Sociom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wendy Huijbers (Sociom) via langerthuis@sociom.nl of 06-21267296.