6 april 2020

Brief vh bestuur ivm Corona

Langenboom 31 maart 2020.

Brief van het bestuur.

Beste leden.

We zien dat de Coronadreiging geleidelijk wat verminderd maar we zijn er nog lang niet. Voor kwetsbare senioren moeten we voorzichtig blijven en de voorgestelde maatregelen nog steeds goed opvolgen. Die maatregelen staan onderaan nog eens opgesomd.

Voor de zieken is het extra moeilijk en wij wensen hen allemaal heel veel sterkte. Wij hopen voor degene die ziek zijn door het Coronavirus dat ze goede hulp krijgen en te behandelen zijn. En sterkte voor allen die ermee te maken hebben.

Voor degene die thuis zit, misschien wel alleen, heeft onze KBO, samen met anderen, de afgelopen weken getracht acties te ondernemen om elkaar te bellen. Dat is eerlijk gezegd maar zeer beperkt gelukt. Daarom de oproep bel elkaar en vraag aan elkaar ook weer anderen te bellen.

Ook hebben wij meegewerkt aan een leenbank voor legpuzzels en boeken. Dat is samen opgepakt met de Langenboomse Zorg Centraal.

Verder hebben we acties gesteund van de SWOM en hopelijk hebt u het INFO-blok op de LOM gehoord of gezien. De uitzending is op dinsdag- en vrijdagmorgen. Het heet: “Hoe gaat het?”

Ons bestuur vergadert nu natuurlijk niet maar via telefoon en mail proberen wij als bestuur toch voor u, onze leden, besluiten te nemen waar dat nodig is.

Het bestuur van de KBO Langenboom denkt aan u en helpt waar dat kan! Hebt u vragen of wilt u advies, bel of mail naar onze bestuursleden of het secretariaat. kbo-langenboom@outlook.com

De overheid roept iedereen op te helpen het virus te bestrijden. Dit zijn de regels:

 

Blijf zoveel mogelijk binnen.

Mijd of beperk sociale contacten zo veel als mogelijk.

Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.

Ontvang zo min mogelijk bezoek.

Heb je klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf thuis.

Bel de huisarts als klachten verergeren, boven de 38 gr C.

Het beste wapen tegen het coronavirus is je eigen immuunsysteem. Eet fruit en verse groente.

Was regelmatig je handen.

Schud geen handen.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg na ieder gebruik.

 

Wij wensen u heel veel sterkte.

Bestuur KBO Langenboom.