5 april 2020

Ton Ermers nog voorzitter

Ton Ermers blijft vooralsnog voorzitter van KBO Langenboom

De jaarvergadering ging niet door op 12 maart. Dat betekent dat Ton Ermers niet tijdens de vergadering kon aftreden. Hij blijft dus aan totdat de ledenvergadering heeft plaats gevonden.

Het KBO bestuur komt ook niet bij elkaar om te vergaderen en handelt belangrijke zaken via de telefoon, de mail of Whats-app af.

Hij stuurt de leden over enkele dagen een brief met de oproep vol te houden. Het bestuur zal ondertussen alles doen om zo goed mogelijk voor de belangen van de KBO leden op te komen.