24 februari 2020

KBO Brabant over openbare wc’s

Persbericht – 17 februari 2020

KBO-Brabant en I4NATURE slaan op de trom voor meer toegankelijke openbare toiletten met Carnavalslied

Nederland kan een voorbeeld nemen aan omringende landen: daar zijn toegankelijke openbare toiletten veel makkelijker te vinden. Voor veel mensen is onzekerheid over de aanwezigheid van een toegankelijke openbare toilet reden om er niet op uit te trekken. Feit is dat dit voor alle doelgroepen en alle leeftijden in de samenleving geldt. Hier moet iets aan gedaan worden.

KBO-Brabant en I4NATURE trappen de campagne af met een carnavalslied. KBO-Brabant is een belangenvereniging van en voor senioren, I4NATURE is een podium voor jongeren. Want het netwerk en de denkkracht van jong en oud kunnen elkaar enorm versterken. Bovendien raakt het toiletprobleem jong en oud. Om maar iets te noemen: wie kent het niet, je loopt door de supermarkt en je (klein)kind roept: ‘Ik moet plassen’. En daarnaast: juist met carnaval wordt het tekort aan toegankelijke toiletten een heel zichtbaar probleem. Met de campagne willen KBO-Brabant en I4NATURE ervoor zorgen dat er in Noord-Brabant meer toegankelijke openbare toiletten komen.

Hoge Nood

De campagne moet bereiken dat de Hoge Nood app meer bekend wordt en gebruikt gaat worden. Op deze app zijn alle openbare toiletten te vinden. Het zou mooi zijn als er iedere 500 meter een toegankelijk openbaar toilet binnen elke bebouwde kom van Noord-Brabant te vinden is. Streefdatum 1 januari 2023. Gemiddeld komt dat neer op een verdrievoudiging per vierkante kilometer van het huidige aantal openbare toiletten in Noord-Brabant.

Dit willen we bereiken door bewustwording van de noodzaak bij het grote publiek, provinciale en gemeentelijke besluitvormers. Bovendien willen we zoveel mogelijk organisaties ertoe bewegen om deel te nemen.

Carnavalslied Op oew blaas wordt nie gelet!

Er is een prachtig carnavalslied gemaakt, samen met vrijwilligers en professionals, jong en oud. Met dit lied wordt het tekort aan openbare toiletten aan de kaak gesteld. De videoclip staat online. Zoek op YouTube, Op oew blaas wordt nie gelet! U mag dit zoveel mogelijk delen!

 

Voetnoot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:

Edith Mostert (KBO-Brabant) E: emostert@kbo-brabant.nl of T: (06) 549 23 148

Xander Beks (I4NATURE), E: join@i4nature.world of T: (06) 510 82 520


KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in 286 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De KBO werd 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie Noord-Brabant. KBO-Brabant maakt deel uit van de landelijke Toilet Alliantie.

 

I4NATURE is een coöperatie (in oprichting) die beoogt zoveel mogelijk de talenten en passie van jongeren te ontsluiten om samen met opinieleiders de samenleving te bewegen naar een slimme en duurzame wereld. I4NATURE biedt een podium aan jongeren en wil zo bijdragen aan een duurzame, inclusieve samenleving, waarbij het talent van jongeren er mag zijn en wordt ingezet.