17 februari 2020

Jaarverslag (2019 – concept)

Jaarverslag KBO-afdeling Langenboom

Dit jaarverslag gaat over de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

Vergaderingen

Zoals gebruikelijk hebben we in dat jaar bestuursvergaderingen gehad. Zowel van het dagelijks bestuur als van het voltallig bestuur.  Na de jaarvergadering in maart hebben we besloten om maandelijks 1 maal te vergaderen. Voor deze vergaderingen werden de agenda’s opgesteld door de secretaris. Na de vergaderingen van het algemeen bestuur werden de notulen gemaakt door de secretaris en bij de volgende vergadering werden deze vastgesteld met eventuele wijzigingen.

De kringvergaderingen werden bij toerbeurt gehouden in Mill op 22 februari, in Sint Hubert op 24 mei, in Langenboom op 22 september en in Wilbertoord op 22 november. Daarna was er nog een feestelijke afsluiting van het jaar bij een van de afdelingen van Kring Mill en Sint Hubert. Dit jaar was Mill aan de beurt.

Op 14 maart hebben we de jaarvergadering gehouden in De Wis. Voordat we konden vergaderen hebben we de zaal echt mooi aangekleed. Van deze vergadering hebben alle leden een verslag ontvangen.

Activiteiten van KBO Langenboom

Sjoelen: In de wintermaanden was er de gelegenheid om te sjoelen in de Wis. In januari, februari en maart 2019 is er gebruik van gemaakt, hoewel weinig animo.  De eerste keer in november was de opkomst erg mager en de keer daarop was er niemand om te sjoelen. Daarom is de werkgroep gestopt met het organiseren van deze sjoelmiddag.

Fietsen: Het wekelijkse fietsen werd door de werkgroep onder leiding van Jan Kerstens georganiseerd. De groep fietsers heeft menig regenbui getrotseerd.

Kienen: Het kienen werd door vele leden bezocht de kien data waren 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 19 september 17 oktober, 21 november en 19 december in De Wis.

Kaarten: dit werd dit jaar niet meer door de KBO-Langenboom georganiseerd.

Jaarlijkse activiteiten

Themadag: deze dag in Langenboom was op 7 februari in de Wis. Het onderwerp was veilig wonen. Door enkele deskundigen op het gebied van veiligheid en brandpreventie werd een duidelijke uitleg gegeven. Ongeveer 30 personen waren aanwezig.

NL-Doet: Op 16 maart hebben we weer meegedaan met NL-Doet. De bloembakken die we vorig jaar gemaakt hebben werden weer gevuld met bloemen en er zijn weer nieuwe bloembakken gemaakt. Dank aan de commissie.

Beurs: Op 18 mei was er in Mill een beurs met het thema “Hart in Actie”, waar ook de KBO Langenboom aanwezig was.

Busreis: De jaarlijkse busreis was dit jaar op 20 juni. De reis voerde ons naar de zandsculpturen in Garderen op de Veluwe. Prachtig gemaakte voorstellingen met als thema “reis om de wereld”. Daarna volgde een rondrit door de omgeving met een geweldige gids, het kon een tonproater zijn.

Dagfietstocht: deze was op 22 augustus. De route ging via Grave, Velp naar Hernen. We konden genieten van het mooie weer en de afwisselende route. Op de terugweg via Niftrik en Wijchen kwamen we in Reek bij Het wapen van Reek. Van deze tocht is een verslag gemaakt.

Burendag: Op 28 september was er de burendag. Met de tent in de tuin was het goed toeven op Espenstraat 20. Er werd naar hartenlust gesjoeld en gekaart. De lekkere soep van de dag was gemaakt door Christien Holleman. De broodje werden onder leiding van Christien gemaakt door de leden en gebakken diverse ovens en daarna heerlijk opgegeten.

De Bonte Middag: was in de Wis op 5 november. Uitgenodigd was het Visserskoor uit Beers. Zij brachten een heel scala vissersliederen ten gehore. Jan Hulten kreeg een speciale onderscheiding van het koor vanwege de geboorte van zijn achterkleinkind.

Kerst: Op 10 december hielden we de kerstviering als laatste activiteit bij D,n Bens  De kerstviering met de toneelclub 4 in 1 en alle koorleden van gemengd koor en ouderen koor was een gezellige en sfeervolle middag.

Regionale activiteiten.

De Sociaal Culturele Dag was op 11 september in het wapen van Wanroij. De aanmelding voor deze dag was dermate groot dat de zaal uitverkocht was. De organisatie heeft helaas een 30-tal aanmeldingen moeten teleurstellen.

Op 21 oktober is de uitreiking geweest van de cheque van de RaboClubSupport 2019 in de schouwburg in Cuijk. We krijgen het bedrag van € 255,21 uitgekeerd.

Andere activiteiten.

Het bestuur heeft diverse contacten met o.a. LZC, SWOM, SHC en het TOP overleg.

Ook is sinds begin september een nieuwe website actief met als webmaster Koos Sommers.

Tot zover de activiteiten van het bestuur KBO Langenboom