31 juli 2020

Voorleesmogelijkheid

Voor diegenen die dat wensen, is er vanaf nu de mogelijkheid om de tekst op de site te laten voorlezen.

Zie hiervoor links-midden-boven:

Zet het geluid van je computer/tablet aan.
Druk op het groene driehoekje, waarna het voorlezen start.

Je krijgt daarna ook meer mogelijkheden te zien:

Pauze – Stop – Spoel terug – Spoel vooruit – Volume – Snelheid van voorlezen – Sluiten.

Succes.