17 februari 2020

Nieuws (februari 2020)

Nieuws van KBO Langenboom

Kienen
De eerstvolgende kien-middag is op donderdag 20 februari in de Wis. Kienkaarten kunnen tussen 13.30 en 14.00 uur worden gekocht en kosten € 5,00. Om 14.00 uur beginnen we en om ca. 16.30 uur is het tijd om te stoppen. De consumpties zijn voor eigen rekening en voor de winnaars zijn er veel fantastische prijsjes. Wij wensen u veel geluk. Iedereen is welkom.

Onafhankelijke hulp

Wilt u ondersteuning bij gesprekken met de gemeente? Of bij een aanvraag om huishoudelijke hulp of dagopvang? Heeft u advies nodig? De cliëntondersteuner of Vrijwillige ouderenadviseur (VOA) helpt u gratis.

Neem contact op met Albert de Maeyer tel. 0486-431442, Ria Kuppen 0486-475159 of Toos Lange tel. 06-23897456

Belastinghulp

Binnenkort moet u weer aangifte inkomstenbelasting doen. De vrijwillige belastinghulpen van de KBO in de gemeente Mill en Sint Hubert helpen u daar graag bij. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van uw zorg- of huurtoeslag. Zij zijn hiervoor opgeleid, gecertificeerd en volgen ieder jaar een bijscholing. Zij zijn goed op de hoogte van wetsaanpassingen en andere actuele ontwikkelingen. Neem contact op met Toos Lange tel. 06-23897456 emailadres: tooslange@gmail.com of Jan Hermanussen tel. 0485-451495 emailadres: janthea.hermanussen@gmail.com

Jaarvergadering

Op donderdag 12 maart houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze begint om 13.30 uur en wordt gehouden in de Wis. Enkele belangrijke punten die aan de orde komen zijn het jaarverslag en het financiële verslag van 2019 met toelichting van onze secretaris en penningmeester. De bestuursverkiezing: Ton Ermers is aftredend en niet herkiesbaar. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 5 dagen voor de vergadering aanmelden. De kandidaatstelling moet door minimaal 5 leden worden ondersteund.

Hebt u geen interesse in een bestuursfunctie maar wilt u wel deelnemen aan een werkgroep, bijvoorbeeld het organiseren van de dag-fietstocht, de bonte middag of kerstmiddag, dan kunt u zich hiervoor ook aanmelden. Vele handen maken licht werk!

Na de vergadering vervolgen we de middag in een ontspannen sfeer.

Foto: Jaarvergadering 2019

Nieuwe bestuursleden

Het is het bestuur tot nu toe niet gelukt nieuwe bestuursleden voor onze KBO te vinden. Diverse keren hebben wij in brieven etc. een oproep gedaan om u als bestuurslid te melden. Ook mondeling hebben wij diverse personen benaderd, helaas toe nu toe zonder resultaat. Bij de komende jaarvergadering neemt onze voorzitter Ton afscheid en vorig jaar hebben drie bestuursleden afscheid genomen. Zij hebben toen toegezegd nog een jaar lang diverse taken te willen uitvoeren, maar het jaar is nu bijna voorbij en nog steeds geen nieuwe bestuursleden, ondanks alle inspanningen. Er zijn straks nog slechts 4 bestuursleden over. Zij kunnen onmogelijk alle taken op zich nemen. U moet er zich van bewust zijn dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij het huidige bestuur ligt maar ook bij u als lid van de KBO en als inwoner van Langenboom. Het zou toch jammer zijn dat door gebrek aan vrijwilligers de KBO haar activiteiten niet meer kan uitvoeren!!!
Als vrijwilliger bij de KBO zet je je in voor de oudere medemens. Je kunt hen bijzondere momenten bezorgen. Met het doen van iets heel kleins kun je al veel betekenen voor iemand anders. En dat kan op verschillende manieren. Wij rekenen alsnog op u.